Метою зазначеного законопроекту є, по-перше, запровадження механізму підтримки малого бізнесу в частині витрат на придбання реєстраторів розрахункових операцій, по-друге, усунення законодавчих прогалин у застосуванні реєстраторів розрахункових операцій при дистанційній торгівлі.

 Досягнення першої мети законопроекту пропонується шляхом передбачення для фізичних осіб-підприємців, які не зобов’язані застосовувати РРО, проте бажають добровільно їх придбати та застосовувати у господарській діяльності, можливості зарахування витрачених коштів на придбання РРО, що створюють контрольну стрічку в електронній формі, шляхом зменшення  податкових зобов’язань по сплаті єдиного податку.

Досягнення другої мети законопроекту пропонується шляхом врегулювання питань застосування реєстраторів розрахункових операцій та видачі розрахункових документів при дистанційній торгівлі.

Текст законопроекту за наступним посиланням

 http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=62862